Seuraa meitä somessa! Kurkkaa kuulumiset Vaasan Rosso Pizzan some-tileiltä!

SEURAA MEITÄ SOMESSA!

Rosso Pizza Kotiranta löytyy somesta! Mei­dän Face­book- ja Ins­ta­gram ti­leil­tä löy­dät aina uusim­mat kuu­lu­mi­set, kil­pai­lut ja mie­len­kiin­toi­set uu­ti­set.

Me tyk­kääm­me si­nus­ta, käy sinä myös tyk­kää­mäs­sä meis­tä <3.

#rossopizzakotiranta

FACE­BOOK

INS­TA­GRAM

Tervetuloa mukaan!