Karjalanpiirakkapaja Bomballa!

KARJALANPIIRAKKAKURSSI BOMBAN KESÄTORILLA!

Lei­vo­taan yh­des­sä! Opi pu­li­kan pyö­ri­tys­tä ja pii­ra­kan ry­py­tys­tä kar­ja­lai­se­män­nän opas­tuk­sel­la Bom­ban talon haus­kas­sa kar­ja­lan­pii­rak­ka­pa­jas­sa. Lo­puk­si tie­tys­ti her­ku­tel­laan uu­ni­tuo­reil­la lei­po­muk­sil­la, loput saat ko­tiin vie­mi­sik­si. Pa­jaan voi­vat osal­lis­tua niin ho­tel­liyö­py­jät kuin Bom­ban päi­vä­kä­vi­jät.

Her­kul­li­nen pii­rak­ka­pa­ja to­teu­te­taan yh­des­sä pai­kal­li­sen kä­si­työ­läis­lei­po­mo Rau­ta­vaa­ran Lei­po­mon kans­sa. Rau­ta­vaa­ral­la lei­von­taan käy­te­tään mah­dol­li­sim­man ko­ti­mai­sia, lä­hel­lä tuo­tet­tu­ja raaka-ai­nei­ta Kun laa­duk­kai­siin raaka-ai­nei­siin yh­dis­te­tään pe­rin­tei­set lei­von­ta­me­ne­tel­mät, syn­tyy ai­to­ja ma­ku­ja.

KARJALANPIIRAKKAPAJA BOMBAN KESÄTORIN KAHVILASSA MAANANTAISTA - LAUANTAIHIN PÄIVITTÄIN KLO: 18.00

VARAA PAIKKASI TÄSTÄ: https://s-varaukset.fi/online/reservation/fi/1163

Pii­rak­ka­pa­jan hinta 35 €/hlö, kesto 1,5 tun­tia (sis. 8 pii­rak­kaa). Kesäntar­jouk­se­na mak­sa­van ai­kui­sen kans­sa lap­set il­mai­sek­si mu­kaan (sis. 8 pii­rak­kaa).

Pii­ra­koi­den lei­von­ta on kiva oh­jel­ma myös ryh­mil­le, saa­ta­vil­la ti­lauk­ses­ta ym­pä­ri vuo­den:

Ryh­mät mi­ni­mi 11 hlöä, 28 e,/hlö

Saa­ta­vil­la suo­mek­si tai englan­nik­si

Va­rauk­set sales.​karelia@​sokoshotels.​fi tai 020 1234 660

Pe­rin­tei­nen Kar­ja­lan­pii­rak­ka on kar­ja­lai­nen lei­von­nai­nen, jossa ha­pat­ta­mat­to­man ruis­kuo­ren si­säl­tä löy­tyy pe­rin­teis­tä rii­si­puu­roa, oh­ra­ryy­ni­puu­roa tai pe­ru­na­so­set­ta. Herk­ku on läh­töi­sin Poh­jois- ja Raja-Kar­ja­las­ta, josta eva­kot so­tien jäl­keen le­vit­ti­vät pe­rin­teen koko maa­han.

Tul­gua ter­veh!

Ravintolaketjut

Amarillo
Bistro
Chico's
Coffee House
Fafa's
Frans & les Femmes
Grill it!
Hesburger
Hophaus
Jyvänen
La Famiglia
Oksa
Oluthuoneet
Papà Giovanni
PizzaBuffa
Presso
Prisma Cafe
Public Corner
Rosso
Rosso Express
Rosso Pizza
Siipiyhtiö
Spaghetteria
Trattoria
VENN