Etätyöpäivä Triplassa Pasilassa

ETÄTYÖPÄIVÄ TRIPLASSA PASILASSA

Meil­le on help­poa ja mut­ka­to­na tulla ja viih­tyä.

Tun­nel­mal­li­ses­ta Kylä -kah­vi­la & baa­ris­tam­me löy­tyy rau­hal­li­sia so­pu­koi­ta, joi­hin voit mu­ka­vas­ti aset­tua työs­ken­te­le­mään vaik­ka koko päi­väk­si. Pis­to­rasioi­ta on is­tuin­ryh­mien lä­hei­syy­des­sä mu­ka­vas­ti ja kah­vi­lam­me va­li­koi­mas­ta löy­tyy herk­ku­ja pie­nem­pään ja isom­paan­kin näl­kään.

Päi­vän voit aloit­taa vaik­ka her­kul­li­sel­la ho­tel­li­aa­miai­sel­lam­me 17,50 € hin­taan. Buf­fet-aa­miai­nen on tar­jol­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 6.30-9.30 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 7-10.30.

Jos kai­paat yk­si­tyi­sem­pää tilaa ly­hyJos kai­paat yk­si­tyi­sem­pää tilaa ly­hyek­si aikaa mak­si­mis­saan kuu­del­le hen­gel­le, voit tie­dus­tel­la vas­taa­no­tos­tam­me mah­dol­li­suut­ta vuo­kra­ta ko­kous­ti­lan hin­taan 30 € / tunti. Tar­jous kos­kee saman päi­vän ti­la­va­rauk­sia ja on voi­mas­sa saa­ta­vuu­den mu­kaan.

Rau­hal­li­nen etä­työs­ken­te­ly on­nis­tuu myös ho­tel­li­huo­neis­sam­me al­kaen 59 € / 1-2 hh. Päi­vä­huo­ne tar­jo­aa oman het­ken ja oivat puit­teet etä­töi­hin tai le­poon rau­hal­li­ses­sa ho­tel­lis­sa. Tar­joam­me mah­dol­li­suut­ta va­ra­ta päi­vä­huo­neen klo 7-18 vä­li­sek­si ajak­si. Tar­jous on voi­mas­sa 31.12.2021 asti. Hin­taan si­säl­tyy: päi­vä­huo­neen käyt­tö klo 7.00-18.00, kah­vin­kei­tin huo­nees­sa ja wifi. Varaa huone tääl­tä »

Ter­ve­tu­loa meil­le töi­hin!

Näissä ravintoloissa

Ravintolaketjut

Amarillo
Bistro
Chico's
Coffee House
Frans & les Femmes
Grill it!
Hesburger
Hophaus
La Famiglia
Oksa
Oluthuoneet
PizzaBuffa
Presso
Prisma Cafe
Public Corner
Rosso
Rosso Express
Rosso Pizza
Spaghetteria
Trattoria
VENN