Butcher & Banker tillgänglighet

I Butcher & Banker tar vi hand om alla våra gäster.

Restaurangen kan nås med rullstol, ingång via Amarillos huvudingång vars dörrar öppnas automatiskt. Det finns en toalett anpassad för rörelsehindrade i Amarillos utrymmen på andra våningen. Hissen från första våningen till andra våningen har en dörr som öppnas genom att trycka på dörröppningsknappen. Vår personal hjälper gärna till och ger gärna anvsningar.

Butcher & Banker har två plan, det övre planet kan tyvärr inte nås med rullstol (trappa upp från första planet). Det finns dock en bakdörr, som kan användas för att nå det övre planet, för detta behövs personalens hjälp och vi hjälper gärna till! Det nedre planet i Butcher & Banker är hinderfritt.

Välkommen!

I dessa restauranger

Restaurangkedjor

SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen

Besöksadress
Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors
Telefon
010 76 8011 (vardagar kl. 8.00–17. 00) 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)
Postadress
PB 1 00088 S-GRUPPEN
FO-nummer
0116323-1