Vi ska ta hand om varandra

Våra kunders och vår personals välbefinnande är ytterst viktigt för oss. Vi gör allt för att säkerheten och hygienen i våra restauranger och kaféer ska vara på en så hög nivå som möjligt.

För närvarande fäster vi särskilt stor uppmärksamhet vid detta. Här följer några av de viktigaste åtgärderna på våra verksamhetsställen och anvisningar för att garantera allas säkerhet. Vi iakttar instruktioner och rekommendationer som har utfärdats av myndigheterna samt företagets interna instruktioner om hygien på grund av covid-19.

 • Vi vill trygga medmänniskornas hälsa under besöket – vänligen kom inte till oss om du har förkylningssymptom, inte ens vid lindriga sådana. Vi uppmanar vår personal att stanna hemma vid minsta lilla sjukdomssymptom.
 • Hela vår personal har fått en omfattande säkerhetsintroduktion i sitt arbete. Vi följer förhållningsreglerna i alla undantagsförhållanden.
 • Vi är särskilt noggranna med handhygienen och uppmanar även våra kunder att vara det. Vi har säkerställt att det finns tillräckligt med tvål, handdesinfektion och handdukar i alla våra lokaler.
 • Vi har effektiviserat städningen och hygienrutinerna i hela restaurangen. Vi är särskilt noggranna med rengöringen av kontaktytor, som dörrhandtag, bordsytor, barnstolar och betalterminaler.
 • Vi påminner kunderna om att hålla säkerhetsavstånd i restaurangen. Genom att hålla säkerhetsavstånd kan du bidra till att främja både din egen och andras hälsa.
 • Vid mötesevenemang serveras mat och dryck direkt vid gästernas bord, delvis genom avhämtningsservice eller som enskilt förpackade produkter.
 • Vi sörjer för säkerhetsavståndet i restaurang- och möteslokalerna genom att minska antalet kundplatser och ta i bruk extra rum. Beroende på restaurangens möjligheter kan serveringen även ske vid olika tidpunkter.
 • I enlighet med myndigheternas regionala rekommendationer använder vår personal visir eller munskydd i arbete som inkluderar närkontakt, eller också är servicestället utrustat med plexiglas.
 • Vi hoppas att du som kund använder munskydd när du besöker vara restauranger. Du behöver inte använda munskydd vid måltiden eller då du sitter vid bordet med ditt sällskap. Kom även ihåg munskyddshygienen: observera att munskydd är avsedda för engångsbruk. Lägg inte ett använt munskydd på bordet, utan lägg det i en plastpåse eller linda in det i papper. Tvätta händerna före och efter att du tar på och av ett munskydd.
 • Vi iakttar statsrådets förordningar avseende öppettider, serveringstider och antalet kundplatser som används. Vänligen kontrollera öppettiderna på restaurangens webbplats.
 • Vi rekommenderar kortbetalning i stället för kontanter.

Vi tar hand om varandra och följer myndigheternas anvisningar för att garantera en god hygien och säkerhet. Tillsammans kan vi göra detta till en trygg och njutningsfull restaurangbesök för oss alla.

Vi uppdaterar våra handlingsmodeller och uppgifterna ovan vid behov utifrån den senaste informationen om läget.