KPO:s restauranger i Vasa har ett gemensamt lunchpass

Välkommen på lunch!

KPO:s restauranger i Vasa har ett gemensamt lunchpass. Du kan samla stämplar i följande KPO:s restauranger i Vasa som serverar lunch:

  • Rosso Vasa
  • VENN Vasa
  • Amarillo Vasa

Var tionde lunch är gratis på valfritt ställe.

Lunchpasset fås från kassan i restaurangerna.

I dessa restauranger

Restaurangkedjor

SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen

Besöksadress
Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors
Telefon
010 76 8011 (vardagar kl. 8.00–17. 00) 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)
Postadress
PB 1 00088 S-GRUPPEN
FO-nummer
0116323-1