S-restauranger för medier

Bilder på och logotyper för våra restauranger hittar du i S-bildbanken:

https://s-ryhma.fi/media/kuvapankki

Kontaktpersoner

För journalister:

Outi Vitie

Direktör för marknadsföring och kommunikation

E-post: outi.vitie@sok.fi

Telefon: +358 10 768 2733

Marknadsföring:

Marileea Järnefelt

Marknadsföringschef

E-post: marileea.jarnefelt@sok.fi

Telefon: +358 40 533 3312

SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen

PB 1, 00088 S-GRUPPEN

Restaurangkedjor

SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen

Besöksadress
Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors
Telefon
010 76 8011 (vardagar kl. 8.00–17. 00) 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)
Postadress
PB 1 00088 S-GRUPPEN
FO-nummer
0116323-1