Saunailta Kuopiossa

Kun kai­paat ys­tä­vien kans­sa yh­teis­tä aikaa, läm­pi­miä löy­ly­jä ja her­kut­te­lua vii­lei­den vir­vok­kei­den sii­vit­tä­mä­nä on yh­tei­nen sau­nail­ta pai­kal­laan. Ori­gi­nal Sokos Hotel Pui­jon­sar­ven uu­dis­tet­tu ti­la­va ti­laus­sau­na Wil­helm on luotu yh­teis­tä il­lan­viet­toa tai vaik­ka pikku pa­la­ve­ria var­ten.

Wil­hel­min voit va­ra­ta käyt­töö­si hin­taan 150€/2h. Vir­vok­keet ja sau­na­pyyh­keet varaamme teille val­miik­si toi­vei­den­ne mu­kaan.

Tie­dus­te­lut ja va­rauk­set:

Ori­gi­nal Sokos Hotel Pui­jon­sar­vi

Puh +358 (0)10 7629 500

sales.​peeassa@​sok.​fi