Restauranger: Vasa

Ett omfattande utbud av restauranger för varje smak, pris och stämning

Närmaste restauranger i Vasa

Nedan hittar du en förteckning över de närmaste S-restaurangerna

Restaurangkedjor

SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen

Besöksadress
Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors
Telefon
010 76 8011 (vardagar kl. 8.00–17. 00) 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)
Postadress
PB 1 00088 S-GRUPPEN
FO-nummer
0116323-1